Znajdź.mnie

30 tekstów – auto­rem jest Znajdź.mnie.

Grawitacja

Dopóki tu jesteś
Przy­ciągam wszys­tkie nieszczęscia
I nie wiem jak długo jeszcze
Dam radę od­bi­jać się od ścian
W amo­ku przez dni godzin chodzę
Od­dycham ale jak­by gdzieś tam
Jak­by ten ob­szar się skurczył
Ten który dob­rze znam
I mo­je płuca zam­knęły sie na oddech
A pal­ce drętwiały
Na samą myśl o dotyku
Nie liczę już ran
Ot­wierających się po­woli
W moim sercu
Ciąży mi gra­witac­ja dusz

https://youtu.be/A9j6zEbA9mo 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:34

Jes­teś królem ble­fu, ale przy­naj­mniej wie­rzysz w ja­kość his­to­rii, którą kreujesz. 

myśl • 28 września 2017, 17:13

Półkot

Jest tyl­ko strach
Wbi­jany do butelek
Pi­tych upar­cie na przekór
Od­cza­ruj rzeczy­wis­tość - mówią
bez po­lotu i nie wierzą

Noc przychodzi zbyt łat­wo i mgliście
Nie będę jej pamiętać
Gdy nad ra­nem pragnienie
Pop­ro­si o li­tość i utonę 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 września 2017, 22:28

The­re is this feeling, when you nei­ther can em­bra­ce it nor na­me it. It's far beyond you. It tears you apart with inex­pli­cab­le ten­derness. It's cal­led art 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 września 2017, 12:19

Znajdź.mnie

nie piszę wier­szy już bo
krwa­wią pus­tką jak

nieod­czy­tane marze­nia na skraju
dro­gi gwiazd

od sa­mot­ności przy­bywa momentów
w so­bie gład­ko sca­lonych na pot­rzebę żalu

nie znaj­dziesz mnie
nie żałuj

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 lipca 2017, 16:58

Ucieczka

Te­raz biegnę
By się nie zapatrzeć
Na gnębiącą odchłań
Jedną z wysp na której Ty
Wpra­wiasz w ruch mo­je oceany

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 czerwca 2017, 14:53

28 czerwiec 2017

Pa­miętasz? Noc łagodziła os­tre krawędzie. Nie by­liśmy jeszcze wte­dy mądrzy mądrością ludzi do­rosłych, którzy dob­rze wiedzą, cze­go im nie wol­no. Nie chodziłam za Tobą. Znałam Cię dos­ta­tecznie dob­rze. Z pot­worną naiwo­nością pozwoliłam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 11 fiszek • 28 czerwca 2017, 14:41

Dos­trze­gam wszys­tko co nie jest miłością 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 czerwca 2017, 22:45

Kołysanka

Przyk­ryj mnie os­tatnią od­wagą tej troski
Która co noc umiera i co noc sie rodzi
Mo­je ser­ce wyb­lakło już nic Ci nie grozi
Weź ze sobą spokój i ułóż mnie do snu

Dro­gi na których byłam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 marca 2017, 13:30

Przez czas

Nie pi­sałam wierszy
Nie is­tniałam nawet
I nie is­tnial ten świat
Tuż za Twoim światem 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 marca 2017, 18:40
Znajdź.mnie

There is this feeling, when you neither can embrace it nor name it. It's far beyond you. It tears you apart with inexplicable tenderness. It's called art - Kinga Rogozik

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 07:05JaiTy sko­men­to­wał tek­st Grawitacja

wczoraj, 23:34Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Grawitacja

28 września 2017, 19:07Whitename sko­men­to­wał tek­st Jesteś królem ble­fu, ale [...]

28 września 2017, 17:13Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Jesteś królem ble­fu, ale [...]

15 września 2017, 20:09Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st Półkot

15 września 2017, 20:01yestem sko­men­to­wał tek­st Półkot

15 września 2017, 19:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st Półkot

15 września 2017, 19:42Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st Półkot

15 września 2017, 19:38JaiTy sko­men­to­wał tek­st Półkot