Znajdź.mnie

22 teksty – auto­rem jest Znajdź.mnie.

* * *

Za­bić się
wy­mie­rzyć so­bie cios
Oku­ty w strach i klęskę
Czy pod­nieść resztki człowieczeństwa
W tak słabym ciele. Prosić
O od­ku­pienie gdy nie ma już słów
które opiszą to cierpienie


Nie ma nic heroicznego
W codzien­nej walce
o wschód słońca bez zażaleń
bez mo­noton­nej ciszy
bez bólu które­go nikt nie dojrzy
nikt nie usłyszy

Jes­tem sa­ma
Nie wiesz że gdy dzień się rodzi
Wo­lałabym by płonął
Ja sama
Jes­tem swoim przekleństwem
I swoją ułudą

Wybrałam
Sen 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 grudnia 2017, 20:59

Dom

tam na su­fi­cie gdzie gwiaz­dy mieszkały
tam gdzie źre­ni­ce żar­li­wie ciemniały
od po­toków słów cichszych niż światło
od do­tyków od których niebo wyblakło

tam is­tnienie wie­rzyło w cielesność
a każda z miłości stwarzała bolesność
rozżaliło się słońce i doknąć nie dało promykom
te­go co się tworzyło i gasło tajemnicą


tam od­dechy wy­bi­jały tętno krusząc dystans
a każdy no­sił piętno w oku lo­du kryształ
w roz­sta­nia wie­czne­go prze­ded­niu ominąć
nie dało się nicze­go trze­ba było ginąć 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 listopada 2017, 17:01

Bez­powrot­nie w poez­ji wpa­dam ramiona
I jak do mat­ki szeptam
Pocho­waj mnie gdy skonam 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 listopada 2017, 22:53

Półkot

Jest tyl­ko strach
Wbi­jany do butelek
Pi­tych upar­cie na przekór
Od­cza­ruj rzeczy­wis­tość - mówią
bez po­lotu i nie wierzą

Noc przychodzi zbyt łat­wo i mgliście
Nie będę jej pamiętać
Gdy nad ra­nem pragnienie
Pop­ro­si o li­tość i utonę 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 września 2017, 22:28

Znajdź.mnie

nie piszę wier­szy już bo
krwa­wią pus­tką jak

nieod­czy­tane marze­nia na skraju
dro­gi gwiazd

od sa­mot­ności przy­bywa momentów
w so­bie gład­ko sca­lonych na pot­rzebę żalu

nie znaj­dziesz mnie
nie żałuj

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 lipca 2017, 16:58

Ucieczka

Te­raz biegnę
By się nie zapatrzeć
Na gnębiącą odchłań
Jedną z wysp na której Ty
Wpra­wiasz w ruch mo­je oceany

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 czerwca 2017, 14:53

Kołysanka

Przyk­ryj mnie os­tatnią od­wagą tej troski
Która co noc umiera i co noc sie rodzi
Mo­je ser­ce wyb­lakło już nic Ci nie grozi
Weź ze sobą spokój i ułóż mnie do snu

Dro­gi na których byłam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 marca 2017, 13:30

Przez czas

Nie pi­sałam wierszy
Nie is­tniałam nawet
I nie is­tnial ten świat
Tuż za Twoim światem 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 marca 2017, 18:40

Pierwszego dnia

czasem
wy­powiadam słowa tyl­ko po to, by mogły uderzyć w powietrze
skon­fron­to­wać się z nim
stra­cić na mo­cy na­poty­kając je­go opór
zniknąć z mo­jej głowy

zro­zumiałam coś bar­dzo ważnego

że ten ból jest wciąż ta­ki sam
i że [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 13 fiszek • 12 lutego 2017, 19:38

City of stars

Jes­tem wyczerpana
Pa­dam na kolana
Pozwól mi uslyszec


Do­tykam te­go miasta
Czar­ne­go najeźdźcy
Wyczu­wam ciszę 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 31 stycznia 2017, 00:58
Znajdź.mnie

There is this feeling, when you neither can embrace it nor name it. It's far beyond you. It tears you apart with inexplicable tenderness. It's called art - Kinga Rogozik ************************************************************** Our times are not about remembering but about being aware

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 09:11JaiTy sko­men­to­wał tek­st Zabić się wy­mie­rzyć so­bie cios Oku­ty [...]

12 grudnia 2017, 14:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zabić się wy­mie­rzyć so­bie cios Oku­ty [...]

11 grudnia 2017, 20:59Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Zabić się wy­mie­rzyć so­bie cios Oku­ty [...]

24 listopada 2017, 19:26Papużka sko­men­to­wał tek­st Dom

24 listopada 2017, 17:01Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Dom

21 listopada 2017, 23:26Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st Bezpowrotnie w poez­ji wpa­dam [...]

18 listopada 2017, 21:22JaiTy sko­men­to­wał tek­st Bezpowrotnie w poez­ji wpa­dam [...]

13 listopada 2017, 22:53Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Bezpowrotnie w poez­ji wpa­dam [...]

15 września 2017, 20:09Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st Półkot